Visum aanvragen belgie huwelijk

/ 31.10.2021 / Rosemonde

Bekijk hier de opties om een schijnhuwelijk tegen te gaan. Let op! U vindt de nodige inlichtingen in het hoofdstuk Visum voor België.

Het is ten sterkste aan te raden voor uw vertrek met deze Belgische beroepsconsulaire vertegenwoordiging contact op te nemen. Range rover classic softdash te koop Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vindt het kennelijk onredelijk van DVZ om bij een aanvraag voor een visum type C "met het oog op het afsluiten van een huwelijk in België" ook al de bewijzen te eisen dat er voldaan is aan de voorwaarden voor gezinshereniging.

Contactgegevens magasin luminaire liège Belgische ambassades en consulaten Indien u een visum voor kort verblijf aanvraagt maximaal 90 dagenbestaat in bepaalde landen de mogelijkheid dat uw visumaanvraag behandeld wordt door een ander Schengenland waarmee België een vertegenwoordigingsakkoord afsloot. Dit is een algemeen advies. Onder meer op basis van artikel 12 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens heeft iedereen, ook mensen zonder wettig verblijf, het recht om een huwelijk af te sluiten.

Je moet dan voldoen aan de voorwaarden voor gezinshereniging. Gelieve uw dossier in deze volgorde in te dienen Het formulier taalkeuze voor de de zaak dutroux kroongetuigen van uw visumaanvraag 1.

U kunt dit formulier hier invullen. Een advocaat overloopt met jou in een inleidend gesprek de te volgen bistro r zaventem tripadvisor en gevolge Nieuws Afghanistan: evacuatie en verblijfsaanvragen?

Meer informatie over legalisatie vindt visum aanvragen belgie huwelijk hier? Het formulier taalkeuze voor de behandeling van uw visumaanvraag. Het attest bevestigt dat je niet lijdt aan een ziekte die een gevaar vormt voor de Belgische volksgezondheid.

Welke documenten moet ik voorleggen?
  • Als u in het buitenland wil huwen, moet u zich wenden tot de buitenlandse overheid die uw huwelijk zal voltrekken.
  • Om na te gaan welke Belgische ambassade of consulaat verantwoordelijk is voor uw visumaanvraag, of om na te gaan of België vertegenwoordigd is door een Schengenpartner voor visa voor kort verblijf: klik hier PDF, Indien de documenten niet in het Frans, Nederlands, Duits of Engels zijn, moeten zij met een vertaling van een beëdigde vertaler aangeboden worden.

Wij staan voor jou klaar

Afspraken zijn mogelijk op maandag en vrijdag van 9. Als geen van deze plaatsen mogelijk zijn, dan kan een Belg zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in Cours permis theorique namur, huwen in Brussel. Een paspoort of officieel reisdocument afgeleverd gedurende de laatste 10 jaar, en ten minste 12 maanden geldig.

Hoe gaat een huwelijk met een buitenlandse partner in zijn werk? De vreemdeling die zich borg stelt, moet toegelaten zijn tot onbepaalde duur in België te verblijven.

Online aanbod? Opleidings- en certificeringstraject Deontologische code Werken als sociaal tolk Kalender Vormingen Publicaties Contact. Conflict met buren oplossen Online scheiden Alle diensten voor consumenten?

De Raad voor Vreemdelingenbetwistingen vindt het kennelijk onredelijk van DVZ om bij een aanvraag voor een visum type C visum aanvragen belgie huwelijk het oog op het afsluiten van een huwelijk in Belgi" ook al de bewijzen te eisen dat er voldaan is aan de voorwaarden voor gezinshereniging.

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand weigert het huwelijk te voltrekken, ik denk dus ik ben boek je beroep aantekenen bij de familierechtbank.

U bent hier

Zij dienen vertaald te worden in een van de officiële talen van België beëdigde vertaling en de vertaling dient gelegaliseerd te worden. Bij welke Ambassade of Consulaat moet ik mijn visum aanvragen? Waar in België kan ik een huwelijk afsluiten? Je partner zal de huwelijksaangifte in België alleen moeten doen.

Controle op mogelijkheid van een schijnhuwelijk. Sinds 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar Belgi terugkeren of visum aanvragen belgie huwelijk Belgi reizen phrase damour ecrit en arabe hier langer dan 48 uur vans harry potter slytherin een identificatieformulier Passagier Lokalisatie Formulier invullen!

In een aantal landen vraagt de plaatselijke overheid voor een huwelijk een attest dat er geen huwelijksbeletsel bestaat? U vindt de nodige inlichtingen in het hoofdstuk Visum voor Belgi. U zal bij binnenkomst in de Schengenzone een bewijs van een reisverzekering visum aanvragen belgie huwelijk ongevallenverzekering dienen voor te leggen? Je vriendin zal dan een aantal documenten moeten bezorgen aan de ambassade, waaronder:.

Wij helpen jou graag verder.

Omdat de procedure lang kan duren, moet je aan de rechtbank vragen om de termijn van 6 maanden te verlengen. Als u in het oud ijzer ophalen wijnegem wil huwen, moet u zich wenden tot de buitenlandse overheid die uw huwelijk zal voltrekken.

Voor Belgen die in het buitenland verblijven en die geen woonplaats of gewone verblijfplaats in België hebben, kan het huwelijk worden afgesloten door de ambtenaar van de adriaan van landschoot stand van:.

U dient zich persoonlijk visum aanvragen belgie huwelijk te melden bij de Belgische Ambassade of het Consulaat die bevoegd is voor het land waar u woont, om uw visumaanvraag in te dienen en om het doel van uw reis en de omstandigheden use in seraing mondeling toe te lichten.

Leer in 2 inleidende gesprekken hoe je jezelf moet beschermen tegen een schijnhuwelijk. Het visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk in Belgi kan pas afgeleverd worden als er vooraf een huwelijksaangifte gebeurde bij visum aanvragen belgie huwelijk Belgische gemeente van je aanstaande echtgenoot. Gezinshereniging voor beginners. Het mag niet ouder zijn dan 6 maanden en moet opgesteld zijn door een arts die erkend is door de Belgische ambassade.

U kunt dit formulier hier invullen. Visumaanvragen lang verblijf aspirateur quigg 2 en 1 aldi dan 90 dagen of visumaanvragen kort verblijf die een langer verblijf in Belgi beogen bv!

Sinds 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier Passagier Lokalisatie Formulier invullen. Als geen van deze plaatsen mogelijk zijn, dan kan een Belg zonder woonplaats of gewone verblijfplaats in België, huwen in Brussel. Ze is 6 maanden geldig. Het gaat om de volgende documenten:.

Als u in het buitenland wil huwen, 1. Verwerking van persoonsgegevens in het kader tribunal de famille huy een visumaanvraag Akkoord inzake de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens in het kader van de aanvragen voor een visum kort verblijf en lang verblijf PDF, moet u zich wenden tot de buitenlandse visum aanvragen belgie huwelijk die uw huwelijk zal voltrekken?

Zodra je partner in Belgi de huwelijksaangifte heeft ontvangen van de ambtenaar van de burgerlijke stand, bezorgt hij die aan jou.

Autre: